SLU-nyhet

Italienska konsumenters betalningsvilja för olika typer av märkning

Publicerad: 11 april 2012

Italienska konsumenter kan tänka sig att betala störst premie för olivolja som var märkt med skyddad ursprungsbeteckning, därefter kom den som var ekologisk.

Aprile et al (2012) undersökte betalningsviljan hos italienska konsumenter för olika typer av märkningar av olivolja. Specifikt så undersöktes betalningsviljan för de inom EU använda geografiska märkningarna skyddad ursprungsbeteckning (”Protected deisgnation of Origin”, PDO) och skyddad geografisk beteckning (”Protected Geographical Indications”, PGI) samt betalningsviljan för ekologisk märkning och en produktkvalitietsmärkning.

Man fann att italienska konsumenter var villiga att betala en premie för alla dessa märkningar. Betalningsviljan var störst för PDO märkning följt av ekologisk märkning och produktkvalitetsmärkningen medan den lägsta premien man var villig att betala var för PGI märkning.


Kontaktinformation