SLU-nyhet

Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk fruktodling

Publicerad: 23 april 2012

Det så kallade Sandwichsystemet gav lika bra odlingsresultat som helt öppen jord. Systemet består av en kortklippt gräsremsa under äppelträden kombinerat med mekanisk bearbetning utanför trädraden.

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som utförts av forskare på SLU, Alnarp har sex olika ogräsbekämpningsstrategier i ekologisk äppelodling utvärderats. Det så kallade Sandwichsystemet, där en kortklippt gräsremsa under äppelträden kombinerades med mekanisk bearbetning utanför trädraden, gav lika bra odlingsresultat som helt öppen jord. Forskarna kunde även konstatera att fruktkvalitet och lagringsdugligheten påverkades positivt av Sandwichsystemet.


Kontaktinformation