SLU-nyhet

Regler för ekologisk djurhållning i EU ändras

Publicerad: 11 april 2012

En rapport från Standing Committee for Organic Farming (SCOF) som förbereder frågor för Europakommissionen ger förhandsbesked om vilka ändringar vi kan vänta i reglerna för ekologisk djurhållning i EU.

Så här sammanfattas det förslag som röstades igenom och som troligen röstas igenom av kommissionen.

"Ett förslag om nya regler for foder, utfodring och övergångsregler för användande av unghöns röstades igenom med kvalificerad majoritet. Förslaget innebär att man ska använda ekologiskt uppfödda unghöns från den 31 december 2014.

Möjligheten att ge ekologiska enkelmagade djur 5 % konventionella proteinfoderråvaror räknat på årsbasis förlängs till den 1 januari 2015.

Självförsörjningsgraden för gårdar med växtätare höjs till 60% och en självförsörjningsgrad på 20% införs för gårdar med enkelmagade djur. Flera nya fodertillsatser blir tillåtna och tydligare skrivningar avseende konserveringemedel införs."


Kontaktinformation