SLU-nyhet

Forskare ska försöka lura skadeinsekter i bärodling

Publicerad: 11 april 2012

Ekologiska jordgubbs- och hallonodlare kommer att ha nytta av de doftfällor som skall tas fram i EU-projektet. För konventionella odlare kan fällorna ersätta användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Det nya CORE-organic II projektet Softpest multitrap har startats för att ta fram kunskap om hur skadeinsekterna jordgubbsvivel, ludet ängsstinkfly och hallonänger kan kontrolleras i ekologisk odling av jordgubbar och hallon. Målet är att ta fram insektsfällor med doftämnen som kan attrahera och fånga skadeinsekterna. I projektet leder professor Anna-Karin Borg-Karlson vid KTH arbetet med att analysera doftämnen från blommor och blad av hallon och jordgubbar. Forskargrupper i andra deltagarländer kommer att studera skadeinstekternas biologi och genomföra fältförsök med olika typer av fällor.

Om projektet lyckas ta fram effektiva fällor kommer detta att ha stor betydelse för den ekologiska odlingen av hallon och jordgubbar där växtskyddsproblemen är den största utmaningen idag. I den konventionella bärodlingen kan fällorna ersätta kemiska bekämpningsmedel. 


Kontaktinformation