SLU-nyhet

Ny webbplats om uthållighet i FAO:s regi

Publicerad: 25 april 2012

”Sustainability pathways” är en ny webbplats i regi av FAO, FN:s organ för livsmedel och jordbruk. Webbplatsen samlar och informerar om en rad projekt kring uthållighet.

På webbplatsen hittar du följande:

  • Hur uthållighet kan definieras och mätas? (SAFA-projektet)
  • Kan ekologiska djurhållningssystem på ett uthålligt sätt möta efterfrågan på kött i ett krisläge med höga energipriser? (SOL-projektet)
  • Hur kan producenter på bästa sätt belönas för god miljöförvaltning? (PES-projektet)- Hur kan miljöbelastande matsvinn minskas? (FWF, projekt och databas)
  • Vilka är de viktiga frågorna för jordbruk, skogsbruk och fiske på väg mot en grön ekonomi? (GEA-projektet)

Kontaktinformation