SLU-nyhet

Oklart samband mellan utevistelse och salmonella hos grisar

Publicerad: 11 april 2012

Nya danska forskningsrön om färre fall av salmonella hos grisar som hålls utomhus har väckt stort intresse. I den omtalade studien fann forskare vid DTU Fødevareinstituttet salmonella i 11 % av de konventionella bruksbesättningarna, men bara i 7 % av de ekologiska och 5 % av frilandsbesättningarna. Detta är med danska mått mätt en relativt låg förekomst av salmonella.

I en mer ingående studie från 2008 undersöktes förekomsten av salmonella i avelsbesättningar i alla EU:s medlemsländer. Då fann man salmonella i träckprov från 41 % av avelsbesättningarna i Danmark, vilket kan jämföras med konstaterad salmonella i 1 av 57 avelsbesättningar i Sverige (1,8%).

Forskarna har svårt att förklara fynden, men spekulerar bland annat i att höga andelar hemmaproducerat foder och immunitet hos suggor som gått ute under längre perioder kan vara delar av förklaringen. Enligt Julia Österberg vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala är den generellt vanligaste smittkällan för salmonella inom EU att smittan kommer från andra grisar. Det vill säga att grisar som köps in till besättningen tar salmonella med sig och smittar ner grisarna i besättningen.

I ekologiska besättningar och frilandsbesättningar är det vanligt med integrerad eller externintegrerad produktion, vilket innebär att man antingen inte köper in några grisar, eller att man köper in grisar från ett begränsat antal andra besättningar som man har avtal med. Med färre smittvägar in till gården minskar risken för smitta.


Kontaktinformation