SLU-nyhet

Ekologiskt vete med högt näringsvärde och goda bakegenskaper

Publicerad: 24 april 2012

En färsk studie från SLU Alnarp visar på möjligheten att förädla fram ekologiskt vete med höga näringsvärden och utmärkta bakegenskaper. Mineraler och proteiner i vetet har analyserats för en mängd olika sorters vete.

I sin avhandling har Abrar Hussain analyserat en stor samling genotyper av ekologiskt odlad vete med olika ursprung. Analyser har gjorts på en rad näringsmässigt relevanta föreningar som mineraler, tungmetaller, vitamin E och proteinkvalitet för bakegenskaper. Variationerna i koncentration av mineraler, tungmetaller, vitamin E och proteinfraktioner var betydade. Detta tyder på att det finns möjligheter att producera ekologiskt vete med högt näringsvärde och bakkvalitet genom att förädla på de genotyper som är lovande i ekologiska odlingssystem.

Han beräknade också att ekologiskt vete kan stå för omkring 70 procent av rekommenderat dagligt intag (RDI) för de flesta mineraler och 24 procent av RDI för vitamin E.

Primitivt vete (Einkorn och Emmer) visade i studien högre mängd näringsmässigt viktiga mineraler och en mindre mängd kadmium i kornet än de andra genotypgrupperna. Han fann också att ekologiskt producerat vete visade högre nivåer för de flesta mineraler jämfört med tidigare studier gjorda på konventionell producerat vete. Detta tyder på att ekologisk odling med lämpliga genotyper kan förbättra mineralinehållet i vete.

De studerade genotyperna av vete visade också stor variation i proteinkvalitet, degblandningsbeteende och strukturella egenskaper som indikerar på skillnader brödkvalitet.

Kunskap från den aktuella studien kommer att bidra till val av genotyper för vidare förädling av ekologiskt vete med högt näringsvärde och goda bakegenskaper.


Kontaktinformation