SLU-nyhet

Agroekologisk innovation

Publicerad: 24 maj 2012

IFOAM EU Group, TP Organics och ARC2020 är tre organisationer som tillsammans vill öka kunskapen om agroekologisk innovation i Europa. Som en del i detta har de gjort ett öppet frågeformulär som kan fyllas i online.

Målet med  frågeformuläret är att samla erfarenheter och åsikter om agroekologisk innovation och kunskapsutbyte inom europeiska livsmedels- och jordbrukssystem. Det kommer att identifiera framgångsrika exempel, samt eventuella hinder.

Med resultatet vill organisationerna påverka den europeiska jordbrukspolitiken så att man ser den innovationskraft som också finns på gräsrotsnivå utanför de inkörda högteknologiska spåren. Resultatet från frågeformuläret kommer att diskuteras vid en workshop den 11-12 juli.

Deadline för frågeformuläret är den 1 juni så den som är snabb har fortfarande tid att göra sin röst hörd.


Kontaktinformation