SLU-nyhet

Information om bekämpningsmedel påverkar betalningsviljan för äpplen

Publicerad: 08 maj 2012

I en fransk studie av Marette m.fl. dras slutsatsen att utförlig och preciserad information om pesticider (kemiska bekämpningsmedel) påverkar konsumenters betalningsvilja.

I experimentet fann man vidare att en ny märkning som signalerade att endast ett fåtal pesticider använts värdesattes av konsumenter eftersom de hade högre kvalitet än konventionellt producerade äpplen och lägre pris än ekologiskt producerade.

Som kontrast kan nämnas att Moser och Raffaelli i en italiensk studie fann att alternativa uthålliga produktionssystem (andra än ekologisk) inte värdesattes av konsumenter.

Fakta:

Marette m-fl., 2012. Consumers' willingness to pay for eco-friendly apples under different labels: Evidences from a lab experiment 
Läs studien i fulltext

Moser och Raffaelli, 2012. Consumer preferences for sustainable production methods in apple purchasing behaviour: a non-hypothetical choice experiment
Läs sammanfattingen från studien


Kontaktinformation