SLU-nyhet

Gröngödslingssystem med bra kvävehushållning

Publicerad: 07 maj 2012

Skillnaden i kväveutlakning mellan konventionell och ekologisk odling är liten om den senare baseras på en stor andel extern tillförsel av gödsel. Färska danska försök visar att system som istället är mer självförsörjande genom odling av gröngödslingsgrödor har potential att uppnå lägre läckage, både per hektar och per produkt.

En grupp danska forskare har gjort försök under tre år med tre ekologiska system och jämfört med ett konventionellt. De ekologiska systemen skulle representera en ekogård utan djur.

Minskat kväveläckage trots liten skördeskillnad
Kväveutlakningen mättes indirekt genom att mängden mineralkväve ned till 2,5 meters djup analyserades två gånger per år. I systemen med gröngödsling var mineralkvävet i medeltal 70 procent lägre än i det konventionella systemet. 

En strategisk användning av gröngödslingsgrödor leder till lägre beroende av externa källor för kvävegödsel. Samtidigt som skördeminskningen blev måttlig i försöken blev kväveutlakningen lägre, både per hektar och per producerad mängd. Forskarna skriver i diskussionen att deras försök på tre år inte säger något om långsiktig uthållighet och att frågor om försörjning med fosfor och kalium också behöver övervägas.

Fakta:

Hela artikeln hos ScienceDirect.com

Källa: Kristian Thorup-Kristensen, Dorte Bodin Dresbøll, Hanne L. Kristensen. 2012. Crop yield, root growth, and nutrient dynamics in a conventional and three organic cropping systems with different levels of external inputs and N re-cycling through fertility building crops. European Journal of Agronomy. 37:1, Sid 66—82.


Kontaktinformation