SLU-nyhet

Sorter dåligt anpassade till ekologisk odling

Publicerad: 23 maj 2012

Den ekologiska produktionen i västvärlden är till 95 procent baserad på sorter som är framtagna för att odlas i konventionella odlingssystem med tillförsel av syntetiska gödsel- och växtskyddsmedel. Sorturvalets konsekvenser för den ekologiska odlingen diskuteras i en nyligen publicerad artikel.

Forskarna analyserade resultat från vete, tomat och broccoli. Det framkom att genotyper som gav bäst avkastning i konventionella odlingssystem inte alltid var de gav högst skördar i ekologisk odling. Forskarna anser därför att det är viktigt att fler förädlingsprogram initieras som är fokuserade på att selektera sorter som är högavkastande och stabila i ekologiska odlingssystem. 


Kontaktinformation