SLU-nyhet

Ekologisk odling som metod för kommunal vattenrening

Publicerad: 08 maj 2012

Extra stöd till lantbrukare för omläggning till ekologisk odling och inköp av ekologiska produkter var ett par av de åtgärder som har gett renare dricksvatten till en relativt låg kostnad i en kommun i München, Tyskland.

Ovanliga metoder för att få ett bättre dricksvatten har testats i Tyskland och effekterna har nu utvärderats. Man använde sig bland annat av cykelturer i vattenskyddsområden, spetsiga annonskampanjer för att påverka konsumenter. 


Kontaktinformation