SLU-nyhet

Avkastning i ekologisk jämfört med konventionell odling

Publicerad: 05 juni 2012

Två nyligen publicerade studier har gått igenom och analyserat tidigare studier som undersökt hur avkastningen i ekologisk odling står sig i förhållande till den i konventionell odling.

Studierna drar slutsatsen att avkastningen i ekologisk odling är i genomsnitt 75 repsektive 80 procent jämfört med konventionell odling men att stora variationer föreligger. För ett längre sammandrag av studien av de Ponti m.fl. se EPOKs notis 2012-05-24. 


Kontaktinformation