SLU-nyhet

Lantbrukarnas hushållsinkomst kan påverka omställning till eko

Publicerad: 05 juni 2012

Ekologiska lantbrukare i USA har inte signifikant högre hushållsinkomst än sina konventionella kollegor. Detta kan vara ett viktigt hinder för omställning till eko enligt forskarna.

I en amerikansk studie undersöks lantbrukare hushållsinkomst givet ekologisk odling kontra konventionell odling. Trots att ekologisk odling genererar högre intäkter är hushållsinkomsten inte signifikant högre än vid konventionell produktion varför författarna menar att ett viktigt hinder för omställning till ekologisk odling kan vara avsaknaden av ekonomiska incitament. 


Kontaktinformation