SLU-nyhet

Hållbar användning av växtskyddsmedel

Publicerad: 18 juni 2012

Jordbruksverket bjöd in till hearing i Nässjö den 14 juni för att diskutera den svenska handlingsplanen för att minska den kemiska bekämpningen. På plats var bland annat representanter för industrin, länsstyrelserna, SLU, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Enligt EU-direktivet (2009/128/EG) om hållbar användning av bekämpningsmedel ska samtliga medlemsländer skapa en handlingsplan för hur målet att minska den kemiska bekämpningen ska uppnås. I Sverige ansvarar Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Kemikalieinspektionen för detta arbete. Handlingsplanen ska vara färdig till hösten 2012.

I direktivet framhålls att det är önskvärt att andra metoder än kemisk bekämpning i första hand ska användas mot växtskadegörare. Detta är naturligtvis även till nytta för den ekologiska odlingen då mer fokus i framtidens forskning, utveckling och rådgivning bör komma att inriktas på icke-kemisk bekämpning.

Hearingen inleddes med presentation av Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndighetens arbete med handlingsplanen.

Enligt Jordbruksverket är det framförallt följande åtgärder som flertalet medlemsländer kommer att fokusera på i sina handlingsplaner:

  • Behörighetskurser för användare av kemiska bekämpningsmedel
  • Funktionstest av sprututrustning
  • Rådgivning
  • Sammanställning av tillgänglig information
  • Grödriktlinjer

För svenskt vidkommande är fokus framförallt på behörighetskurser för lantbrukare och funktionstest av sprututrustning.

På hearingen gavs under eftermiddagen möjlighet för deltagarna att diskutera målet i handlingsplanen och de viktigaste åtgärderna för att uppnå dessa. Handlingsplanen kommer att skickas ut på remiss under sommaren 2012. 


Kontaktinformation