SLU-nyhet

Jordbruksverkets förslag om mål för ekologisk odling

Publicerad: 04 juni 2012

Jordbruksverket föreslår att bibehålla målet att minst 20 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt. I dagsläget odlas ca 15 procent av marken ekologiskt. Jordbruksverket föreslår också riktade åtgärder för att öka andelen ekologisk produktion i slättbygd. Detta för att åstadkomma största miljönytta av de pengar som satsas på att främja ekologisk produktion.

Jordbruksverket har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på nya mål och åtgärder inför nästa landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Utredningen har haft som utgångspunkt att analysera i vilken mån ekologisk produktion bidrar till att nå övergripande samhällsmål som till exempel de svenska miljökvalitetsmålen. Samtidigt har den ekologiska produktionens möjligheter att tillgodose marknadens behov av ett varierat utbud av ekologiska produkter analyserats.


Kontaktinformation