SLU-nyhet

Hur konsumenter väljer livsmedel med etiska värden

Publicerad: 05 juni 2012

Forskare har undersökt hur konsumenter söker information om livsmedel med ”etiska” värden, till exempel ekologiskt producerade varor. Det visade sig att man även i fråga om den här typen av varor använder sig av strategier som förenklar i vardagen.

Zander och Hamm (2012) menar att vid köp av produkter med ”etiska” värden är konsumenter mer engagerade vilket resulterar i ett mer utförligt sökande efter information. Men även för sådana produkter använder man förenklade och selektiva strategier för informations­inhämtning, se till exempel Thøgersen m.fl. (2012).

Sociodemografiska karakteristika och till en mindre del attityder till etiska aspekter av livsmedelsproduktionen påverkar enligt Zander och Hamm hur konsumenter söker information. Artikeln diskuterar hur information kan utformas för att konsumenter skall ta till sig den.

Fakta:

Zander, K. och Hamm, U. 2012. Information search behaviour and its determinants: the case of ethical attributes of organic food, International Journal of Consumer Studies 36: 307–316. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-6431.2011.00998.x/abstract

Thøgersen, J., Jørgensen, A-K. och Sandager, S. 2012. Consumer Decision Making Regarding a “Green” Everyday Product, Psychology & Marketing 29(4): 187–197. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20514/abstract


Kontaktinformation