SLU-nyhet

Näringsinnehållet i ekomjölk skiljer sig tydligt från konventionell

Publicerad: 20 juni 2012

Skillnader i näringsinnehåll mellan ekologiskt och konventionellt producerad mjölk har nu konstaterats i en metaanalys av tretton studier från 2008-2011. Författarna slår fast att de ekologiska kornas foder är det avgörande för skillnaden i näringsvärde.

I ett stort antal studier har det undersökts huruvida ekologiskt och konventionellt producerad mjölk och mjölkprodukter skiljer sig från varandra men hänsyn till näringsinnehåll. Nu har det kommit en sammanfattande studie med en metaanalys av de nyare studierna (2008-2011) på området. 13 relevanta studier identifierades. De spänner över olika produkter (mjölk, ost), olika länder (9 europeiska länder samt USA), olika processer (rå, pastöriserad, kokt, processad), olika studiedesign (prover insamlade på gårdar samt prover insamlade i konsumentled) samt olika årstider (vinter, sommar, eller både och).

Statistiskt säkerställda skillnader
Skillnader som har varit kända sedan tidigare bekräftas, men nu på ett mer formellt statistiskt sätt med hjälp av metaanalys. Sammanfattningsvis innehåller ekologiska mjölkprodukter i genomsnitt bland annat 1 % mer mättade fettsyror, 3 % mer fleromättade fettsyror (PUFA), 64 % mer omega-3 fettsyror, 27 % mer konjugerad linolsyra (c9,t11-CLA) och 73 % resp 58 % mer av de långkedjade fleromättade fettsyror EPA och DPA än konventionella mjölkprodukter.

Konventionella mjölkprodukter innehöll bland annat 4 % mer enkelomättade fettsyror och 18 % mer omega-6 fettsyror än ekologiska mjölkprodukter. 

Förhållandet mellan omega-6 och omega-3 fettsyror var i genomsnitt 4,3 i de konventionella och 2,4 i de ekologiska mjölkprodukterna.

Fodret gör skillnaden
Författarna drar slutsatsen att nuvarande regler för ekologisk produktion leder till en produkt som skiljer sig betydligt från konventionellt producerad mjölk, eftersom foderstaten i ekologisk mjölkproduktion skiljer sig betydligt från foderstaten i konventionell mjölkproduktion (mer grovfoder och mindre kraftfoder i ekologisk produktion).

Författarna drar sig dock för att dra tydliga slutsatser kring vilken mjölk som anses vara bättre för hälsan. Det är generellt svårt att dra sådana slutsatser utifrån ett fåtal uppmätta ämnen.


Kontaktinformation