SLU-nyhet

Ny broschyr om biologisk mångfald på ekogårdar

Publicerad: 15 juni 2012

Växter och vissa fågelarter gynnas av ekologisk produktion. Pollinerande insekter gynnas också av ekologisk produktion men även av småskalighet, medan det omgivande landskapet har större betydelse än produktionsformen när det gäller naturliga fiender.

Broschyr om biologisk mångfaldOm detta och mer kan man läsa i en broschyr som sammanfattar en kommande kunskapssyntes som genomförs av Camilla Winqvist på uppdrag av EPOK.


Kontaktinformation