SLU-nyhet

Ogräsdag på Ultuna

Publicerad: 20 juni 2012

Ogräsdag på Ultuna den 8 november 2012, för rådgivare, lantbrukare och forskare. Seminariet arrangeras av EPOK och SLU Ekoforsk i samverkan med Jordbruksverket och Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Dagen kommer att innehålla presentationer av forskningsresultat och diskussioiner för utbyte av erfarenheter av ogräskontroll i praktiken.


Kontaktinformation