SLU-nyhet

CORE Organic gör utlysning med helt gemensam pott

Publicerad: 19 juni 2012

Sex länder deltar i utlysningen som använder en ny finansieringsmekanism som kallas helt gemensam pott (real common pot). Temat för utlysningen är uthållig och effektiv användning av fosfor och andra sekundära gödselmedel i ekologiskt lantbruk.

Med en helt gemensam pott (real common pot) kan den sökande bilda konsortium med partners i de involverade länderna utan att hindras av hur stor andel finansiärerna från respektive land bidrar med. De länder som deltar i utlysningen är: Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Schweiz och Österrike.

Tillgängliga medel: 860 000 Euro.


Kontaktinformation