SLU-nyhet

Syntesrapport om foder till ekogrisar

Publicerad: 04 juni 2012

Hundra procent ekologiskt och till stor del lokalproducerat foder till enkelmagade djur– hur klarar vi det idag i svensk ekologisk grisproduktion? Frågeställningen är högst aktuell med tanke på kommande krav i de ekologiska regelverken och också med tanke på målsättningar om lokalproducerat foder och hög självförsörjningsgrad i ekologisk produktion.

Syntesrapport "Foder till grisar i ekologisk produktion"På uppdrag av EPOK har Anna Wallenbeck varit redaktör för en kunskapssammanställning om det aktuella läget för möjligheterna till hundra procent ekologiskt foder till ekologiska grisar. I den 24-sidiga skriften medverkar även rådgivare och fodertillverkare. Den beskriver bakgrunden till att regelverken skärps och klargör vad som gäller idag. Ett kapitel handlar om grisarnas näringsbehov i produktionens olika faser, ett annat om vilka fodermedel som finns att tillgå. Dessutom får vi beskrivet hur dagens ekoproduktion har utvecklats sedan starten för några tiotal år sedan. Även framtidens behov av utveckling och forskning på området skisseras.

Skriften kan kostnadsfritt laddas ned som pdf 
eller beställas från epok@slu.se (pris: 50:-)


Kontaktinformation