SLU-nyhet

Agro-ecological Innovation – ett nytt nätverk

Publicerad: 30 augusti 2012

Agro-ecological Innovation är ett nytt europeiskt nätverk för praktiker och akademiker inom jordbrukssektorn som sysslar med agroekologi. Målet är att bygga upp en databas full med goda exempel på agroekologisk innovation.

Bakom nätverket står ARC2020, IFOAM EU-group och TP Organics. Tillsammans har de skapat en platform för att diskutera projekt och utbyta idéer. Den är till för alla som vill sprida sin kunskap och dela med sig av sina erfarenheter av agroekologisk innovation. Ett syfte med platformen är också att ge inspel till den pågående reformen av EU:s Common Agricultural Policy såväl som ramprogrammet för forskning och innovation Horizon 2020.

Det behövs fler goda exempel i databasen
Har du utvecklat...
...ny teknik?
...bättre odlingsteknik?
...förbättrade metoder för markbearbetning?
...nya metoder för livsmedelstillverkning?

Du kanske har funnit nya effektiva sätt att engagera konsumenter
 ...eller sätt att dela din kunskap med andra? 

Dela gärna med dig av dina innovativa idéer! De kan komma med i databasen om de följer de agroekologiska principerna. Läs mer om dem här


Kontaktinformation