SLU-nyhet

Ekologiska nötbesättningar större än konventionella

Publicerad: 29 augusti 2012

I genomsnitt fanns det 71 nötkreatur hos en ekologisk köttproducent i juni 2011, hos den konventionella köttproducenten fanns det 46 st. En ekologisk mjölkproducent hade 167 nötkreatur medan en konventionell hade 147 st.

Företag med ekologisk produktion har betydligt större besättningar än genomsnittet. Jordbruksverket har gjort en analys av struktur och slakt i nötkreaturssektorn. I juni 2011 fanns 32 procent av korna för köttproduktion och 14 procent av mjölkkorna vid företag med ekologisk produktion. Det är alltså vanligare med ekologisk produktion bland köttföretag än bland mjölkföretag.

Denna nyhet är hämtad från Jordbruksverkets ekobrev 2012-08-28


Kontaktinformation