SLU-nyhet

Skakig marknad för ekospannmål

Publicerad: 29 augusti 2012

Lantmännen rapporterar om en osäkerhet på marknaden för ekologisk spannmål. Det finns tecken som tyder på att premien i kronor för ekospannmål är under press på grund av ett ökande pris på konventionell spannmål.

Göran Karlsson som ansvarar för ekologisk spannmål på Lantmännen har uttalat sig i en lång artikel för Ekoweb. 

Han säger bland annat: 

Orsaken till nuvarande marknadssituation för ekospannmål kan vara följande

  • Högre pris för konventionell spannmål har gjort att med oförändrad premie har KRAV-spannmålen blivit för dyr i marknaden enligt kunderna. Det finns oro hos kunderna för att konsumenterna kommer att reagera negativt och köplusten avtar.
  • Det som skördats av ekospannmål i Tyskland och Baltikum har gett bra avkastning och rapporter om lite högre skördar än normalt eller förväntat, gör kunderna mer prutbenägna.
  • Känslan av mer ekospannmål i Östersjöområdet, även om den inte är bekräftad skapar skördepress då många ekoodlare inte kan lagra spannmålen och den kommer ut direkt i handeln under skördeperioden.

Men Göran säger också att osäkerhet är inget ovanligt i just den här tidpunkten på året.


Kontaktinformation