SLU-nyhet

Dansk forskning ska stärka produktionen av ekologiska äpplen

Publicerad: 25 september 2012

I projektet FruitGrowth är syftet att öka produktionen av danska ekologiska äpplen av hög kvalitet. Forskning pågår för att välja ut ett antal sorter som lämpar sig för ekologisk äppelodling.

Forskarna har bland annat bedömt en odling med 45 sorter som inte besprutats på flera år. Mer än hälften av sorterna bedömdes som olämpliga då träden dött efter angrepp av kräfta. Därför ska nya sorter från hela Europa testas i projektet.

För att kontrollera ogräsen under träden ska FruitGrowth i samarbete med Envo-Dan utveckla en självgående gasbrännare som är baserad på ny teknik som kan minska energiförbrukningen med upp till 30 procent.

För att hindra utvecklingen av svampsjukdomar under lagringen kommer FruitGrowth att fokusera på en ny lagringsteknik med dynamisk miljö, där syrekoncentrationen sänks gradvis i takt med att respirationen från äpplena avtar.

FruitGrowth har en total budget på 7,5 miljoner DKK och sker i samarbete med ett antal partners. Projektet finansieras från Grønt Udviklings- och Demonstrationsprogram (GUDP), NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under Organic RDD programmet. 


Kontaktinformation