SLU-nyhet

Nya resultat om djurhälsa och ekonomi i ekomjölkproduktion

Publicerad: 12 september 2012

Djurhälsa hänger tätt ihop med avkastning och ekonomi. Här presenteras färska studier som på olika sätt tittar på hur ekologiska mjölkbesättningar hanterar djurhälsa och hur det påverkar ekonomin.

Forskaren Alastair Hayton vid Edinburgh University går i en nyligen publicerad artikel igenom de huvudsakliga problemen i mjölkproduktionen vad gäller djurhälsa och poängterar att samma problem och sjukdomar som finns i konventionell produktion återfinns i ekologisk produktion men att skillnader finns i hur vanliga sjukdomarna är, liksom i hur man går till väga för att komma till rätta med problemen. Han diskuterar hur olika sjukdomar påverkar ekonomin i ekologisk produktion jämfört med konventionell produktion.

Minimerad medicinanvändning
En forskargrupp (Ivemeyer et al, 2012) har undersökt hur medicinanvändning genom strukturerad planering kunde minimeras i ekologiska mjölkbesättningar i sju olika europeiska länder. Inom ett år reducerade den strukturerade planeringen användningen av mediciner samtidigt som djurhälsan inte försämrades och förbättrades i vissa avseenden. Författarna drog slutsatsen att den planering som företogs är ett möjligt sätt att minska medicinanvändningen utan att försämra djurhälsa och avkastning men att resultaten måste kompletteras med långtidsstudier.

Fakta:

Hayton (2012) ”Organic dairy farming 1. Structure, economics and the veterinary approach to assisting production” http://inpractice.bmj.com/content/34/7/412.abstract

Hayton (2012) ”Part 2_Organic dairy farming 2. Management and control of disease”http://inpractice.bmj.com/content/34/8/446.abstract

Ivermeyer et al (2012)  ”Impact of animal health and welfare planning on medicine use, herd health and production in European organic dairy farms” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141312000066


Kontaktinformation