SLU-nyhet

Större risk i ekologisk än i konventionell mjölkproduktion

Publicerad: 12 september 2012

En holländsk studie visar på större ekonomisk risk i ekologisk än i konventionell mjölkproduktion

Berentsen et al (2012) jämförde riskerna i ekologisk och konventionell mjölkproduktion i Holland. De fann att ekologisk produktion kännetecknades av en större ekonomisk risk både vad gäller priser och vad gäller produktion i form av variation i mjölkavkastning per ko.


Kontaktinformation