SLU-nyhet

Vässa växtskyddet för framtidens klimat

Publicerad: 12 september 2012

I Jordbruksverkets nya rapport "Vässa växtskyddet för framtidens klimat" beskrivs hur ett förändrat framtida klimat kan komma att påverka växtskyddet och vilka åtgärder som krävs för att vi ska vara förberedda på de nya problem som kan uppstå.

I rapporten konstateras att med varmare klimat kommer problemen öka med flera växtskadegörare. Nya skadegörare kan komma att etablera sig, som exempel nämns koloradoskalbaggen som angriper potatis och majsmott som är en svår skadegörare på majs i Sydeuropa. Även skadegörare som redan finns i landet kan gynnas av klimatförändring genom att t ex fler generationer hinner utvecklas under odlingssäsongen.

För att öka motverka växtskyddsproblemen förordar författarna bland annat bättre prognossystem för att följa skadegörarna men även att omvärldsbevakningen blir mer omfattande. Det pekas även på behovet av att öka den tillämpade forskningen i framtiden.


Kontaktinformation