SLU-nyhet

Hur priskänsliga är ekologiska konsumenter?

Publicerad: 12 september 2012

Två nyligen publicerade studier har undersökt hur priskänsliga ekologiska konsumenter är.

Schröck (2012) undersökte hur tyska konsumenter påverkades av prisförändringar på mjölk och fann att de inte alls är priskänsliga även om betydande variationer i priskänslighet fanns mellan olika mjölkprodukter och konsumentgrupper.

I en studie av amerikanska konsumenters efterfrågan på grönsaker fann Kasteridis och Yen (2012) bl.a. att konsumenter som köper ekologiska grönsaker är priskänsliga medan de som köper konventionellt producerade grönsaker inte är det.

Fakta:

Schröck (2012) “The Organic Milk Market in Germany Is Maturing: A Demand System Analysis of Organic and Conventional Fresh Milk Segmented by Consumer Groups“http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21298/abstract

Kasteridis och Yen (2012) “U.S. demand for organic and conventional vegetables: a Bayesian censored system approach


Kontaktinformation