SLU-nyhet

Sammanställning av EU-finansierad forskning om ekologiskt lantbruk (2000-2011)

Publicerad: 27 september 2012

EU prioriterar tvärvetenskaplig forskning som stödjer ekologiskt och "low-input" lantbruk. Det är en strategisk satsning som kommer från insikten om att lantbruket måste bli mer miljöanpassat.

A decade of EU-funded, low-input and organic agriculture research (2000-2011) är namnet på en 300 sidor tjock sammanställning över EU-finansierad forskning.

Sammanställningnen är indelad i tre avsnitt: 
• Koordinering och stora multidiciplinära projekt
• Policy support
• Stöd till sektorsutveckling 

Sammanställningen har publiceras av Directorate-General for Research and Innovation inför konferensen Organic Days som anordnas på Cypern under deras ordförandeskap i EU


Kontaktinformation