SLU-nyhet

Två nya projekt i CORE Organic II

Publicerad: 31 januari 2013

CORE Organic II – det stora EU-programmet för ekologisk produktion har valt ut två nya projekt i en andra omgång för åren 2013-2015. I båda projekten finns svenska forskare med.

COBRA – Coordinating Organic plant BReeding Activities for Diversity
Projektet handlar om växtförädling.

– Jag är inblandad i tre delprojekt som rör ogräskonkurrens, kväveutnyttjade och förädling för "early vigour". Inger Åhman är med i ett projekt som rör sjukdomsresistens tillsammans med Svalöv (Lantmännen), säger Nils-Ove Bertholdsson, Växtförädling och bioteknik, SLU.

Det andra projektet heter "Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust". Här handlar det om att undersöka hur man kan förbättra möjligheterna för små och medelstora producenter att nå ut på marknaden.


Kontaktinformation