SLU-nyhet

FoU-dag om ekologisk produktion 27 februari

Publicerad: 18 januari 2013

Anmälan senast 12 februari till Jordbruksverkets FoU-dag som har planerats i samråd med Hushållningssällskapet, EkoForsk och EPOK med två parallella spår — ett för forskning inom djurhållning och en för forskning inom växtodling.

På eftermiddagen är det ett gemensamt program med intressanta forskningsprojekt från våra grannländer och dagen avslutas med en diskussion om utvecklingstrender i Norden inom ekologisk produktion.

FoU-dagen hålls på First Hotel i Linköping, priset är 310 kr inkl. lunch och fika


Kontaktinformation