SLU-nyhet

Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Publicerad: 23 januari 2013

En färsk sammanställning av de senaste årens forskning om det ekologiska lantbrukets effekter på den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

För att underlätta bedömningar av hur ekologiskt lantbruk påverkar den biologiska mångfalden och belysa vilka åtgärder som är viktiga för att stärka mångfald och ekosystemtjänster har EPOK tagit initiativ till denna populärvetenskapliga syntesrapport.


Kontaktinformation