SLU-nyhet

Minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet i mjölkproduktionen

Publicerad: 31 januari 2013

Ett forskningsprojekt som startade hösten 2012 förväntas göra det möjligt att öka lönsamheten för primärproducenter inom mjölkbranschen och samtidigt minska produktionens miljöpåverkan. Det handlar om forskning om fodereffektivitet, ett område som har pekats ut som ett nyckelområde för att vända negativa kurvor och minska miljöpåverkan.

Forskarna ser framför sig ett projekt vars resultat kommer att ge goda möjligheter till lönsamhet i primärproduktionen. Dessutom ser de att resultaten kan öka mervärdet för det nordiska avelsmaterialet.

Ett axplock ur projektets förväntade mål och resultat:

  • En gemensam nordisk definition av begreppet fodereffektivitet och dess komponenter som kommer att kunna användas inom avel, utfodring och management.
  • Utvärdering av ett unikt nordiskt datamaterial med registreringar av fodereffektivitet och dess variation.
  • Undersöka om fodereffektivitet har en genetisk komponent.
  • Utveckling av metoder att skatta variation i fodereffektivitet på enskilda gårdar.
  • Etablering av ett starkt nordiskt nätverk med kompetens inom området.

Fodereffektivitet som begrepp talar om hur effektivt ett foders näringsämnen kan omvandlas till animalieprodukter. Inom mjölkproduktionen har man nyligen pekat ut detta som ett nyckelområde att forska på. Anledningen är att en förbättrad fodereffektivitet kan vara en av de viktigaste faktorerna för att stärka konkurrenskraften inom mjölkproduktionen. Samtidigt minskar det miljöpåverkan.

Projektet ingår i ett nordiskt samarbete. Stiftelsen Lantbruksforskning är finansiär i den svenska delen med forskare från SLU och bidrar med 2,6 miljoner kronor fördelat på två år. Det nordiska projektet om fodereffektivitet beräknas pågå i fyra år.

Kontaktpersoner

Nilla Nilsdotter-Linde, forskningssekreterare Stiftelsen Lantbruksforskare, 
0706-62 74 05 

Pekka Huhtanen, SLU 
090-786 87 01

 

Pressmeddelande från Stiftelsen Lantbruksforskning


Kontaktinformation