SLU-nyhet

Rapport från projekt om etiska aspekter av husdjursavel

Publicerad: 30 januari 2013

Vid ett möte arrangerat av EU-projektet LowInputBreeds diskuterade forskare från hela EU etiska aspekter av husdjursavel, speciellt i relation till produktionsystem med låg resurstillförsel.

Det första mötet för LowInputBreeds arrangerades av Wageningen UR Livestock Research och Centre for Bioethics and Risk Assessment (CeBRA) vid Köpenhamns Universitet i samarbete med ECO AB, European Consortium for Organic Animal Breeding.

Syftet var att diskutera planer och framsteg med intressenter i ett tidigt skede av EU-projektet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt eventuella etiska frågor i ekologiska och frigående system.


Kontaktinformation