SLU-nyhet

Vallfoder till grisar fungerar

Publicerad: 18 januari 2013

Grisar kan växa optimalt när 20 procent av energibehovet i foderstaten ges i form av vallfoder visar ett nytt SLU-försök. Vallfodret som gavs som fullfoderpellets gav något lägre tillväxt än vanligt foder. Grisarna blir å andra sidan mer sysselsatta med grovfoder och det finns fördelar för miljö och avkastning att få in vallodling på en grisgård.

Att utfodra slaktgrisar med grovfoder har prövats tidigare, både i Sverige och i andra länder. Med ökande insikt om vallodlingens miljöfördelar och värdet av ett lokalt producerat foder har nya svenska försök gjorts av forskare ledda av Magdalena Presto på SLU i Uppsala. Att få in vallodling med dess miljöfördelar av kolinlagring, lågt kväveläckage och lågt behov av växtskyddsmedel i en spannmålsbaserad växtodling på en grisgård vore bra.

Nyheten är hämtad direkt från www.greppa.nu


Kontaktinformation