SLU-nyhet

Nya riktlinjer för ekologiska kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen

Publicerad: 24 oktober 2013

I BERAS – ett projekt som är delfinansierat av EU – har man tagit fram riktlinjer för ekologiska kretsloppsjordbruk, de är uppdelade i riktlinjer för odling, ekonomi och marknadsföring.

BERAS står för Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society, det är ett EU-finansierat projekt som pågått från 2007. Nu har den senaste projektperioden BERAS implementation från 2010–2013 avslutats och presenterar en rad intressanta publikationer.

Läs mer på beras.eu


Kontaktinformation