SLU-nyhet

Pengar till försök och utveckling 2014

Publicerad: 09 oktober 2013

Senast den 1 november vill Jordbruksverket ha ansökningar. Det kommer att finnas ca 6 miljoner till nya tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom lantbruk och miljö.

Jordbruksverket har tagit fram ett nytt ramprogram för försöks- och utvecklingsfrågor under perioden 2013–2020. Ramprogrammet utgår från miljökvalitetsmålen:

  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Begränsad klimatpåverkan

Under varje miljökvalitetsmål ryms både konventionell och ekologisk produktion. Frågor som är specifika för ekologisk produktion finns under rubriken "Ett rikt odlingslandskap".


Kontaktinformation