SLU-nyhet

Fortsättning på CORE Organic

Publicerad: 07 november 2013

CORE Organic fortsätter i ett ERA-NET Plus-projekt som ska utlysas i början av december. Totalt inklusive nationella medel kommer projektet att omfatta upp till 10 miljoner euro.

CORE Organic förhandlar med EU-kommissionen om ett ERA-NET Plus-projekt. Tre nya länder/regioner kommer med: Polen, Rumänien och Vallonien (Belgien). Tyvärr har inte Tjeckien, Luxemburg och Irland möjlighet att lägga in medel i Plus-utlysningen.

Utlysningen kommer troligen att lanseras under första veckan i december 2013 med en förhandsannonsering i första delen av november.

Ett nätverksmöte för forskare kommer att ordnas i samarbete med TP Organics i Bryssel den 18 december. Eftersom det rör sig om en ERA-NET Plus-utlysning är projekten samfinansierade med EU-kommissionen, tillsammans med de nationella insatserna kommer utlysningen omfatta drygt 11 miljoner euro.


Kontaktinformation