SLU-nyhet

NORDISKT EKO – nytt nummer ute

Publicerad: 06 november 2013

EPOK:s digitala magasin NORDISKT EKO har nu utkommit med ett nytt nummer. Läs om nygamla roller för träd och buskar i nordiska lantbrukssystem, käringtand i vallen och fodret, sortblandningar, rapport från NJF-seminariet "Organic systems as a driver for change", ny global forskningsorganisation för eko, nordiskt samarbete och mycket, mycket mer…

NORDISKT EKO kommer ut som en interaktiv pdf ungefär två gånger per år. Den skickas via e-post eller hämtas från hemsidan.

Om du vill prenumerera på NORDISKT EKO skickar du e-post till Karin Ullvén


Kontaktinformation