SLU-nyhet

Proteinfoder för svensk lammproduktion

Publicerad: 20 november 2013

En litteraturgenomgång av olika proteinrika fodermedel som är lämpliga för användning till får i Sverige är gjord av Gun Bernes och Kjell Martinsson vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU.

Det finns mycket få svenska vetenskapliga studier gjorda om fodermedel till får. Därför är genomgången baserad på hur de aktuella proteinfodermedlen fungerat i utländska studier och vilka mängder som är möjliga att ge utan risk för negativa konsekvenser.

Lokalt proteinfoder
Syftet är att underlätta användningen av proteinfodermedel som är möjliga att odla i Sverige och därigenom minska importen av framförallt soja. De fodermedel som tas upp är ärter, åkerböna, lupin, vicker, linfrö, olika rapsprodukter samt drank.


Kontaktinformation