SLU-nyhet

Raps – utmärkt proteinfoder för mjölkkor

Publicerad: 19 november 2013

Det är rapsens sammansättning av aminosyror som ligger bakom de positiva effekterna av rapsmjöl i foder till mjölkkor. Intresset för att använda raps och andra lokalproducerade proteinfodermedel ökar i takt med att användningen av soja ifrågasätts.

Flera utfodringsförsök med raps har utförts. I en sammanställning av Pekka Huhtanen vid SLU i Umeå användes resultat från många tidigare utfodringsförsök i en så kallad meta-analys, vilken visade att rapsmjöl ger lika bra mjölkproduktion som sojamjöl. Nyligen visade kanadensiska forskare att en anledning till de positiva effekterna av rapsmjöl beror på rapsens sammansättning av aminosyror.

Bättre utnyttjande av proteinet
Raps har ett lägre innehåll av råprotein än soja, men i försöket balanserades foderstaterna för råprotein genom att utfodra mer av rapsmjölet och då gav rapsmjölfoderstaten en lika bra mjölkavkastning som sojamjöl. Dessutom hade korna som utfodrades med raps en lägre ureahalt i mjölken, vilket tyder på ett bättre utnyttjande av kvävet från rapsen än från sojan. Då aminosyror analyserades i kornas blod fann man högre halt av metionin när korna fått raps, samt något högre halt av lysin och histidin, än när de utfodrades med sojamjöl.

Rapsexpeller gav högre avkastning
Sojamjöl och rapsmjöl som är hexanextraherat tillåts inte i ekologisk produktion, men även utfodring med rapsfrö och rapskaka/expeller har gett goda resultat i försök. I ett finskt försök, där korna dessutom utfodrades med högre grovfoderandel än i det kanadensiska försöket, fann man att rapsexpeller gav en högre avkastning samt en tendens till högre halt av metionin i kornas blod än när de utfodrades med sojaexpeller. Forskarna konkluderade att korna som fått raps hade ett bättre kväveutnyttjande.

Raps matar även mikroberna i vommen
Även i ett svenskt försök där kallpressad rapskaka jämfördes med ett konventionellt koncentrat, innehållande större andelar soja, fann man en positiv effekt på mjölkavkastningen då rapskaka användes, trots att proteinet i rapskakan inte är särskilt stabilt i vommen. För att ändå få ett bra utnyttjande av proteinet är det viktigt att mikroberna i vommen trivs och får energi för sin tillväxt samtidigt som de bryter ner foderprotein. Rapsfrö och rapskaka innehåller fett, vilket ger energi till mikroberna och därmed mikrobprotein som bidrar med viktiga aminosyror som kan tas upp i tarmen. I ett annat försök jämfördes utfodring med kallpressad rapskaka och utfodring med rapsfrö i en ekologisk foderstat. Rapsfröet innehåller mycket fett så det kan inte utfodras i större mängder utan att störa balansen av mikroorganismer i vommen. Försöket visade att det kan vara ekonomiskt lönsamt att pressa rapsen till kaka.

Sammantaget så har raps en bättre aminosyrasammansättning än soja vilket ger positiva effekter på mjölkavkastning och kväveeffektivitet. Raps som kan utfodras i ekologiska foderstater innehåller ofta fett vilket i lagom mängd bidrar till mikroorganismernas tillväxt. Därmed uppnås en dubbel positiv effekt av att utfodra med rapsprodukter.

Fakta:

Huhtanen, P., Hetta, M. & Swensson, C. 2011. Evaluation of canola meal as a protein supplement for dairy cows: A review and a meta-analysis. Canadian Journal of Animal Science 91: 1-15.

Rinne, M., Kuoppala, K., Ahvenjarvi, S., Vanhatalo, A. 2012. Rapeseed expeller is a better protein supplement than soybean expeller in dairy cow diets based on grass-clover silage. Proceedings of the XVI International Silage Conference, Hameenlinna, Finland, 2-4 July 2012. Pages: 484-485.

Johansson, B., Nadeau, E. 2006. Performance of dairy cows fed an entirely organic diet containing cold-pressed rapeseed cake. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science 
Vol. 56, Iss. 3-4, 2006.


Kontaktinformation