SLU-nyhet

Senap kan rena jord från ärtrotröta

Publicerad: 07 november 2013

Vitsenap kan fungera som biosanerare för jord som är infekterad av ärtrotröta utan att påverka de kvävefixerande bakterierna. Detta visar SLU-forskaren Shakhawat Hossain i sin doktorsavhandling som han försvarar den 15 november.

De fyra studier som ingår i doktorsavhandlingen undersöker hur kålväxterna vitsenap (Sinapis alba) och Sareptasenap (Brassica juncea) påverkar jord som är infekterad av ärtrotröta (Aphanomyces euteiches).

Korsblommiga fånggrödor som redan används i vissa odlingssystem för att minska näringsläckage och förhindra jorderosion, kan även användas som biosanerare för att hämma vissa jordburna patogener. De flesta kålväxter innehåller glukosinolater som i olika former kan vara mycket giftiga för marklevande organismer. Olika vegetativa delar av plantan och olika kålarter har olika kemiska profiler.

Forskarna fann att vitsenap var tydligt hämmande för utvecklingen av ärtrotröta i ett försök där vitsenap odlades under 11 veckor i en smittad jord. Den viktigaste hämmande faktorn verkade vara hydrolysprodukter av glukosinolater som producerades av vitsenapens rötter. Laboratorieförsök visade vidare att de för ärtorna så viktiga kvävefixerande organismerna inte hämmades av senapen.


Kontaktinformation