SLU-nyhet

Ekogårdar större och ekolantbrukare yngre i hela EU

Publicerad: 13 december 2013

EU-kommissionen har publicerat en rapport som visar en snabb utveckling av ekologiskt lantbruk i Europa de senaste åren fram till år 2011. Viss data saknas så bilden är tyvärr inte helt komplett. I hela EU finns drygt 186 000 gårdar som odlade 9,6 miljoner hektar ekologiskt 2011 vilket motsvarar 5,4 procent av den totala jordbruksarealen. År 2002 var motsvarande areal 5,7 miljoner hektar.

Rapporten visar att ekologiska gårdar generellt är större än konventionella gårdar och de ekologiska lantbrukarna är yngre. Den största andelen av den ekologiska marken utgörs av permanenta beten; cirka 45 procent, följt av spannmål; cirka 15 procent, och permanenta grödor (oliver, frukt, vin); cirka 13 procent. Av EUs totala areal av exempelvis spannmål odlas 2,5 procent ekologiskt, medan andelen trindsäd (ärter, bönor) som odlas ekologiskt är drygt 15 procent, även om den totala omfattningen av odling av trindsäd är blygsam inom EU, såväl den ekologiska som den konventionella.

Det saknas uppgifter om antalet djur i ekologisk produktion från vissa länder, men i rapporten kan man se att de endast utgör cirka en procent av EUs djurantal, där nötkreatur respektive får och getter utgör cirka 3 procent vardera av totala antalet djur inom EU (omräknat till djurenheter). I vissa länder som Österrike (19 procent) och Sverige (17 procent) utgör den ekologiska sektorn en stor andel av nötkreaturen. Grisproduktionen är liten – bara 0,3 procent av den totala produktionen i EU – och de största producenterna är Tyskland, Danmark och Frankrike. Den ekologiska fågelproduktionen är cirka en procent av totala produktionen där värphönsen är den viktigaste sektorn. Frankrike har den största ekologiska fågelproduktionen inom EU.


Kontaktinformation