SLU-nyhet

Svavel + bakpulver = Friska ekoäpplen

Publicerad: 05 december 2013

Ta några äpplen, täck med lite svavel och lägg till ett stänk bakpulver... Nej, det är inte ett recept för en alternativ äppelpaj, utan ett recept på hur man hämmar den destruktiva skorven i ekologiska äppelodlingar. Forskare från Århus universitet har testat metoden två år i rad på ett antal äppelsorter i äppelträdgården på AU Årslev.

Skorv är en av de svåraste sjukdomarna på äpplen rent ekonomiskt, frukten kasseras eftersom den inte duger för färsk konsumtion. Även om skorv inte förstör äpplet som sådant så ser de bruna fläckarna osmakliga ut och minskar äpplets hållbarhet. Äpplet kasseras om sårskorpan täcker mer än en kvadratcentimeter av äpplets yta.

Begränsning av skorvinfektion är speciellt en utmaning för ekologiska äppelodlare eftersom det finns få medel som är tillåtna att använda för att förhindra svampsjukdomen. I Danmark är det tillåtet att använda elementärt svavel i ekologiska äpplen, men metoden kräver sprutning ofta. Äppelodlaren är beroende av vädret för att komma ut och spruta vid rätt tidpunkt. Besprutning med svavel sker oftast precis innan eller när det regnar.

God effekt av bevattning med svavel och bakpulver
För att se om man kunde uppnå ett effektivare arbetsflöde i kombination med en god effekt mot svampen, jämförde forskarna konventionell svavelsprutning med att fördela svavel med vattenspridare.

– Fördelen med att använda vattenspridare är att de placeras permanent i odlingen. De är inte som en spruta som ska dras fram vid varje tillfälle, säger forskare Marianne G. Bertelsen från Aarhus universitet.

Under det andra året av studien använde forskarna också bakpulver i bekämpningsstrategin. Bakpulver har en läkande effekt på skorv. Det fungerar när svampsporerna gror, men innan de infekterar bladen på äppelträdet. När det regnar kastas sporer ut i luften, speciellt från döda löv i trädet. Äppelträd behandlas därför med bakpulver direkt efter att det har regnat.

Experimenten utfördes under två på varandra följande år i nio sorter av ekologiska äpplen. En grupp behandlades inte, en grupp behandlades på vanligt sätt med en spruta och en grupp behandlades med vattenspridare belägen vid vart tredje träd i trädgården. Det första året bestod behandlingen endast av svavel, bakpulver adderades det andra året.

Det blev tydliga resultatet det andra året, då både vattenspridare och bakpulver användes. Bland obehandlade äpplen kasserades 45 procent på grund av skorv. Andelen kasserade äpplen i behandlingar med bakpulver och vattenspridare var mellan en och tre procent.

– Ursprungligen utvecklades ekologiska äppelsorter som varit resistenta mot skorv, men med tiden har motståndet försämras. Det är därför glädjande att se att behandling med svavel och bakpulver fungerar bra. Med vattenspridare kan arbetet med sprutning minska i tid, vilket är till förmån för äppelodlare, säger Marianne G. Bertelsen.

Studien var en del av projektet hållbar framtid för den danska konsumtionen av frukt, som finansieras av FødevareErhverv og PlanDanmark. Läs mer om projektet här.


Kontaktinformation