SLU-nyhet

Tre utlysningar från Formas med intresse för eko

Publicerad: 27 februari 2013

Formas har tre aktuella utlysningar om finansiering av forskning som är relevanta för ekologisk produktion. Sista ansökningsdatum är 25 mars, 8 april samt 3 maj.

Formas utlyser medel för forskningsanslag inom områdena djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder

Sista ansökningsdatum: 2013-03-25
Beslutsdatum: 2013-09-24

Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för forskning inom områdena djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder. Utlysningen syftar till att stödja forskningsprojekt under 3 år (2013-2015) och totalt omfattar utlysningen 54 miljoner kronor, varav minst 18 miljoner kronor ska användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder.

ERA-net ECO-INNOVERA

Sista ansökningsdatum: 2013-04-08
Beslutsdatum: Preliminärt 2013-11-12

ERA-net ECO-INNOVERA, där Formas ingår som en partner av 20 partnerländer, utlyser bidrag för transnationella forskningsprojekt inom området eco-innovation. Utlysningen omfattar följande tematiska områden:
- System innovation
- Sustainable processes and products
- Recycling; re-use of waste and water.

Utlysningen öppnade den 8 januari och stänger för pre-proposals den 8 april kl. 12.00. Därefter bjuds de bästa pre-proposals att skriva fullängdsansökningar innan den 15 juli 2013. Granskning, prioritering och beslut om ansökningarna kommer att ske under hösten 2013 för start av projekt 2014. Projekten ska ha deltagare ifrån minst tre länder som ingår i ECO-INNOVERA.

ERA-net SUSFOOD

Sista ansökningsdatum: 2013-05-03
Beslutsdatum: Preliminärt 2013-12-20

ERA-net "Sustainable Food production and Consumption" (SUSFOOD), där Formas ingår som en partner av 25 partners från 16 EU-länder, utlyser bidrag för transnationella forskningsprojekt inom området hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Projekten ska ha deltagare från minst tre länder som ingår i SUSFOOD. Utlysningen omfattar tre tematiska områden:

  • Improving input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and provide added value in food products and food processing, manufacture, reducing input (energy, water) in the food chain
  • Innovation in food processing technologies and food products to support a sustainable food chain
  • Understanding consumer behavior to encourage a sustainable food choice

Kontaktinformation