SLU-nyhet

Attrahera och belöna

Publicerad: 13 februari 2013

Forskare i Nya Zeeland har undersökt om den biologiska kontrollen av skadeinsekter kan öka genom ett koncept de valt att kalla Attract and Reward.

Biologisk kontroll är vanligen mer effektiv om den startar tidigt under odlingssäsongen innan skadedjurens populationer har vuxit sig alltför stora samt om de naturliga fienderna har tillgång till alternativ föda såsom nektar under perioder när det finns få bytesdjur. Detta utnyttjas i Attract and Reward.

Naturliga fiender lockas med konstgjorda dofter
De naturliga fienderna lockas in i fältet med syntetiskt producerade dofter som signalerar att grödan är angripen av stora mängder skadedjur (attract). När de naturliga fienderna väl är på plats i fältet finns det tillgång till nektarväxter, bovete, som de kan använda som alternativ föda fram till att skadedjuren verkligen dyker upp och äter av grödan (reward).

Nektarväxterna (belöningen) fungerade också som lockbete
Försöken som utfördes i en kålgröda kunde dock inte påvisa att kombinationen av dessa båda metoder medförde synergieffekter såsom ökning av specifika arter av naturliga fienderna i fältet. Däremot kompletterade de båda metoderna varandra genom att den syntetiska doften av skadad växt attraherade vissa arter medan bovete lockade andra vilket medförde ett större komplex av naturliga fiender i fält. De kunde även påvisa att den syntetiska doften ökade parasiteringen av bladlöss.

Forskarna tror att det går att förfina systemet i framtiden och framhåller att de båda metoderna kompletterade varandra och därför kan vara viktiga verktyg i framtidens arbete med biologisk kontroll. Attract and reward bör även testas i fler grödor som angrips av andra skadedjur och naturliga fiender. Det är möjligt att man då kan få synergieffekterna av metoderna. Det är även viktigt att undersöka vilken effekt de båda metoderna har på skadegörarna.


Kontaktinformation