SLU-nyhet

Klimatoptimerad diet har potential

Publicerad: 13 februari 2013

En dansk studie visar att hälsosamma dieter gav något lägre klimatpåverkan och att det finns potential för kraftigt minskad klimatpåverkan om man optimerar valet av matvaror.

En dansk forskargrupp vid Köpenhamns universitet beräknade hur stor klimatpåverkan var från olika typer av kosthållning (dieter). Beräkningarna gjordes med hjälp av livscykelanalys.

Två alternativa dieter jämfördes med genomsnittlig kosthållning
Man jämförde den genomsnittliga danska kosthållningen, med två andra dieter; dels den diet som Nordiska rådet rekommenderade 2004, dels en diet som bland annat skulle innehålla närproducerade råvaror och en hög andel ekologiska livsmedel. Båda alternativa dieterna gav en måttlig minskning (ca 6 procent) av klimatpåverkan med jämfört med den vanliga danska kosthållningen.

Optimering kan minska klimatpåverkan med nästan 30 procent
Men om den alternativa dieten optimerades på råvaror med lägre klimatpåverkan, så kunde denna sänkas med 27 procent. Optimeringen innebar exempelvis att andelen nötkött minskades till förmån för grönsaker, mejeriprodukter och ägg samt att bara ekologiska produkter med specifikt lägre klimatpåverkan inkluderades.


Kontaktinformation