SLU-nyhet

Musslor – både reningsverk och foderråvara

Publicerad: 13 februari 2013

Den 5 februari höll EPOK ett lunchseminarium i Skara: ”Lantbruk och musselodling i samverkan – en miljöåtgärd i tiden”. Föredragshållare var Odd Lindahl, marinbiolog vid Kungliga vetenskapsakademien vid Kristineberg.

Odd berättade att musselodling kan användas för att rena havet från övergödning. Varje blåmussla filtrerar cirka 5 liter havsvatten per timma, vilket innebär att reningskapaciteten är betydande. Musslorna kan bli ett högvärdigt proteinfoder och kan ersätta det fiskmjöl som idag används till grisar och fjäderfä.

Genom teknikutveckling skulle man även kunna tillvarata de mindre blåmusslor från Östersjön. Musselodlingen skulle kunna lösa två stora uthållighetsproblem; övergödningen av haven och överfiskningen av foderfisk.

Välbesökt lunchseminarium
Ett 30-tal personer deltog vid seminariet. Odd beskrev med stor kunskap och entusiasm blåmusslans livscykel, utvecklingen av fodertillverkning och de ekonomiska incitament som skulle behövas för att stimulera musselodling och fodertillverkning. Som avslutning fick deltagarna bekanta sig med de olika typerna av musselmjöl i olika burkar som Odd förevisade."


Kontaktinformation